Fitness centri - Zaprešić

[["Sat Amrit Kundalini Yoga","15.7942842","45.8668148","https:\/\/www.fitalert.me\/hr\/teretana\/zapresic\/sat-amrit-kundalini-yoga-55"],["Energy Fitness Zapre\u0161i\u0107","15.7947543","45.8627679","https:\/\/www.fitalert.me\/hr\/teretana\/zapresic\/energy-fitness-52"],["Fit-Gym Fitness","15.7884862","45.8619199","https:\/\/www.fitalert.me\/hr\/teretana\/zapresic\/fit-gym-fitness-54"],["Aerobik klub Tik Tak","15.7975076","45.8626195","https:\/\/www.fitalert.me\/hr\/teretana\/zapresic\/aerobik-klub-tik-tak-56"],["Fitness Centar FIT","15.8011433","45.8599442","https:\/\/www.fitalert.me\/hr\/teretana\/zapresic\/fitness-centar-fit-38"]]

Želiš dodati svoju teretanu? Javi se na naš info mail