GaiaYoga škola i shala

Yoga

Ono što podučavamo i prakticiramo u Gaia shali sa velikom zahvalnošću možemo povezati sa linijom prenošenja znanja, od naših Učitelja pa sve do izvora yogičkih praksi koje slijedimo. Sa ljubavlju i poštovanjem - Om Sri Gurubhyo Namaha! Dijeleći naše iskustvo dugogodišnjeg prakticiranja različitih stilova sa različitim učiteljima, nadamo se dati vam širi uvid u ono što yoga može biti: putokaz prema autentičnom življenju, u dubokom kontaktu sa nama samima i našim neograničenim mogućnostima. Želja nam je posaditi i podržati sjeme svjesnosti koje će u svakome od nas narasti drugačije. U kojem god smjeru da izraste, nadamo se da će vam pomoći naći vaš centar, miran um, te stvoriti svjesnije i sretnije Vas u svakodnevnom životu - drugim riječima: živjeti yogu. Dobrodošli!

Idi na web

Lokacija

Gundulićeva 19, 10000 Zagreb

Društvene mreže

Radno vrijeme

Cijene